Not english version for this page

Hello

SCAN contact je momentálně ve verzi Beta, uvolněné pouze pro Českou republiku. Mohou se vyskytnout drobné chyby.

Aplikace slouží k rychlému a snadnému přidávání nových kontaktů do PC adresáře (např. Outlook) nebo do mobilního telefonu. Je vhodná pro každého, kdo si často přepisuje kontakty z webových stránek či emailu.

Na místo obvyklého postupného kopírování jednotlivých položek (jména, příjmení, mobilu, telefonu,…) umožňuje SCAN contact naráz překopírovat celý text a ten pak automaticky rozpozná a rozdělí do správných kolonek (více či méně úspěšně).

„Najdu kontakt na webu a snadno si ho přidám k sobě do adresáře"

Chybějící či špatně automaticky rozpoznané informace snadno doplníme a upravíme na jednom formuláři SCAN contactu a připravíme si data požadované podoby.

Máme-li kontakt v aplikaci připravený, můžeme ho exportovat do svého adresáře (Outlook, kontakty v telefonu,…), ve kterém kontakt uložíme. SCAN contact nabízí několik možností, jak to udělat (přes soubor vCard, pomocí QR kódu, odeslání dat emailem…). Vybereme možnost, která je pro náš adresář nejvhodnější.

A poslední funkcí je Vizitka, která slouží snadné vložení odkazu na vyplněný konkrétní kontakt do webových stránek či podpisu emailu. Umožníme tak klientům rychlé uložení našeho kontaktu.

Dále následuje podrobný popis jednotlivých funkcí:

Automatické rozpoznávání kontaktu

Funkce slouží k rozložení sovislého textu na jednotlivé položky kontaktu. Např. text „Josef Novák, tel.:+420 111 223 698, mail:pepa@novak.cz:“ automaticky rozdělí na jméno, telefon a email. Místo několikanásobného kopírování jednotlivých položek tedy stačí naráz zkopírovat z webu či emailu celý text do pole Zdrojový text a kliknout na červené tlačítko Automaticky vytvořit..

Ještě většího zrychlení dosáhneme s instalací rozšíření pro prohlížeče. Pak stačí text s kontaktem jen označit a přes pravé tlačítko spustit SCAN contact.

Funkce automatického rozpoznávání není rozhodně stoprocentní, z textu nedokáže vždy rozpoznat vše. Na jejím vylepšování stále pracujeme. Po automatickém vytvoření kontakt vždy zkontrolujte a případně upravte.

Export kontaktu do adresáře

Tato hlavní funkce aplikace přenese vyplněný kontakt do adresáře kontaktů. V nabídce je několik možností, jak to udělat. Zvolíme tu, která nejlépe spolupracuje s naším adresářem. K přenosu kontaktů slouží zelená tlačítka nad kontaktem.

vCard

Tato možnost je nejvhodnější, pokud používáme aplikaci na správu kontaktů v PC (např. Outlook, EM client). Po kliknutí je vygenerován a stažen soubor „contact.vcf“. Na něj obvykle stačí jen kliknout a kontakt se otevře v PC správci kontaktů, kde ho stačí jen uložit.

QR kód

Informace o kontaktu se zobrazí formou QR kódu. Ten můžeme naskenovat přímo do mobilního telefonu, kde se kontakt uloží. Je k tomu potřeba pouze aplikace na čtení QR kódů přes fotoaparát telefonu.

Email

Touto funkcí odešleme email, který má soubor vCard jako přílohu. Využijeme ji např. pro předání kontaktů do svého mobilního telefonu (pokud nemáme čtečeku QR kódů). V telefonu pak stačí kliknout na přílohu emailu. Můžeme také snadno poslat kontakt někomu jinému.

Odkaz

Funkci Odkaz využijeme, pokud chceme získat odkaz do aplikace SCAN contact s předvyplněnými údaji o kontaktu. Odkaz můžeme někomu poslat, nebo ho vložit do vlastních stránek (viz dále).

Vizitka - odkaz na vyplněný kontakt

Pomocí funkce vizitka můžeme snadno vložit odkaz s konkrétním předvyplněným kontaktem do webové stránky či patičky emailu. Po prokliknutí odkazu se zobrazí SCAN contact s přesně vyplněným kontaktem (není nutné automatické rozpoznávání). Umožníme tak klientům rychlé uložení našeho kontaktu.

Může to vypadat například takto:

SCAN contact - Jan Laš
tel.: +420 603 303 059
  SCAN contact - přidání kontaktu do adresáře

K vytvoření vizitky vyplníme kontakt a využijeme funkci Odkaz. Ta vrací buď jen odkaz (URL adresu), nebo HTML kód s proklikem (tag A) a barevným obrázkem vizitky.